محصولات

برنج هندی

مراکز وارد کننده برنج هندی خوب در ایران به منظور فعالیت خوب در شهرهای مختلف، از سایت های اینترنتی استفاده کرده که همیشه در دسترس افراد مختلف هستند.

برنج پاکستانی

برنج پاکستانی ارزان قیمت را از روش های مختلفی می توان تهیه نمود. البته در بازار ارقام تقلبی و بی کیفیت این محصول زیاد عرضه می شود. بنابراین شناخت برنج اصل پاکستان اهمیت فوق العاده ای دارد.

برنج تایلندی

اگر به لیست قیمت برنج تایلندی عرضه شده در بازار ایران دقت کنیم، محصول تایلندی از جمله ارزانترین ها بشمار می آید. لذا فروش قابل توجهی در شهرهای مختلف دارد. خرید بسیاری از افراد تابع قیمت محصول است.