سوالات متداول


برای تولید برنج چه مقدار آب لازم است؟

به طور ميانگين برای تولید هر کیلوگرم برنج، ۲۰۰۰ لیتر آب مورد نياز می باشد.

چه زمانی سپری می شود تا برنج کاملا رشد کند؟

اين زمان به نوع برنج و جایی که در آن کاشته مي شود بستگی دارد. اما معمولا بین سه تا شش ماه طول می کشد.