برنج پاکستانی تحفه نوبهار


واردات برنج پاکستانی بیشتر از شرکت های صورت می گیرد که تخصص خوب در ارائه و تامین محصولات درجه یک داشته و نیاز مشتریان خود را رفع می کنند.
برنج پاکستانی یکی از بهترین شرکت هایی ست که وارد کننده های ایرانی محصولش را خریداری نموده و در حجم زیاد وارد بازار شهرهای مختلف می کنند.