برنج هندی جشنواره


بهره گیری از برندهای خوب برنج هندی مانند جشنواره سبب شده افراد زیادی به این محصولات روی آورده و آنها را تهیه کنند. به همین دلیل واردات خوبی را می توان شاهد بود و عرضه برندهای خوب برنج هندی در شهرهای مختلف کشور در حجم زیاد دیده می شود.