برنج هندی بخشایش


این بازرگانی در زمینه واردات انواع برنج هندی بخشایش فعالیت خوبی داشته و با بهره گیری از روابط خوب خود بهترین برندها را تهیه می کند. از همین رو مشتریان زیادی از شهرهای مختلف کشور داشته و در راستای همکاری خوب با این خریداران فعالیت مستقیم دارد.